Välkommen till Bohusprofiler

 35 års erfarenhet av tillverkning av aluminium och glasbaserade
produkter för byggsektorn och privatmarknaden.

Tillverkning & Montering

35 års erfarenhet

Vi söker återförsäljare

FASADER, TAK, FÖNSTER VIKDÖRRAR & DÖRRAR I ALUMINIUM & GLAS

Bohusprofiler riktar sig i första hand mot producerande företag med återförsäljare mot byggsektorn och privatmarknaden. Merparten av våra kunder finns på den skandinaviska marknaden.

PRODUKTER

Vår styrka ligger i miljöanpassad, konstruktion, modern tillverkning och produktion av aluminium – och glasbaserade produkter för byggsektorn och privatmarknaden främst bestående av Sapa och Schuco Glas-och aluminiumfasader, fönster, dörrar, skjutdörrar, vikdörrar, glastak, brandpartier och uterum.

Aluminium är ett flexibelt lätt och starkt material som dessutom är helt återvinningsbart. Det avger inte damm eller andra partiklar. Vid kontakt ger materielet heller inga toxiska problem. 

Icke brandfarligt: ​​När det når sin smältpunkt vid brand (cirka 650°C) avger det inga brandfarliga gaser eller ångor.

Lätt att underhålla: På grund av dess hållbarhet och motståndskraft via ytbehandlingar är det tillräckligt med regelbunden rengöring med ett neutralt rengöringsmedel följt av sköljning med vatten.

ALUMINIUM ETT EKOLOGISKT MATERIAL

Aluminium är känt som ett miljövänligt material genom att det är helt återvinningsbart. Trots återvinning så förlorar materialet aldrig kvalité eller styrka. Dessutom kräver återvinning av aluminium endast 5% av den energi som går åt att framställa primäraluminium.

Sapa - Schuco