FÖNSTER

Bohusprofilers fönster i aluminium möjliggör stora glaskonstruktioner och ger hög säkerhet. Det är underhållsfritt och har en lång livslängd samt är anpassningsbart för alla typer av byggnader. Dagens moderna aluminiumfönster är dessutom mycket lufttäta och energieffektiva ner till passivhusnivå, vilket ger låga driftskostnader och god ljudreduktion. Inbyggda isolersteg bryter köldvandringen genom profilen och flerkammarsystem bidrar till bättre isolerförmåga. Vi erbjuder naturligtvis också oisolerade lösningar med synlig eller dold fönsterbåge. Profilutformningen gör det också möjligt att dolt integrera olika säkerhetslösningar.