OM OSS

Bohusprofiler AB har sin verksamhet på Västkusten Vid E6an mellan Oslo och Göteborg i Tanumshede och har närmare 30 års erfarenhet av utveckling konstruktion, tillverkning och tjänster av aluminium- och

glasbaserade produkter.

Bohusprofiler AB vi riktar oss i första hand mot byggsektorn och hjälper andra tillverkare med produktion av Sapa och Schuco Aluminium system. Merparten av våra kunder finns på den skandinaviska marknaden.

Vårt erbjudande innefattar allt från glas-och aluminiumfasader till fönster, dörrar, skjutdörrar, vikdörrar, glastak, brandpartier och uterum.

Vi arbetar i aluminiumsystemen Sapa och Schuco som säljs över hela världen och som uppfyller de högsta kraven på design, komfort, säkerhet och energieffektivitet.Vi är unika i som tillverkar dessa system under samma tak.

Vår konstruktion och produktion arbetar med de senaste lösningarna när det gäller projekthantering, kommunikation och dokumentation, konstruktion och beredning med CAD/CAM-stöd samt tillverkning i CNC-styrda produktionsenheter.

Vår drivkraft och absoluta målsättning är att ständigt arbeta för att vara bäst. Detta för att kunna tillgodose våra kunders behov och för att få en så effektiv verksamhet med så bra slutprodukt och så nöjda kunder som möjligt.

Den yrkesmässiga erfarenheten och kontinuiteten hos våra medarbetare och deras engagemang, tillsammans med våra kunders önskemål och kravspecifikationer, är grunden för ett bra resultat och ett långsiktigt samarbete.

Vår tillverkning utgår alltid från detaljerade ritningar i en kontrollerad produktionsprocess som klarar verklighetens utmaningar och krav, allt för att skapa mervärde åt våra kunder och samarbetspartners.

Med vår långa branscherfarenhet och produktkunskap deltar vi gärna som stöd i Ert första steg mot en ny investering. Ekonomisk, energi smart, flexibel och lånsiktig investering.

Bohusprofiler är ett företag, med Norska och Svenska kunskaper med många års erfarenheter om regelverk som utgörs av andra tillverkande industriföretag i både Norge och Sverige. Detta stärker oss, ur både flexibillitet kapacitets-  och kompetenssynpunkt.